Veiledning

For de fleste tiltak vil det være tilstrekkelig å ta kontakt med byggesaksavdelingen for en veiledningssamtale dersom du trenger avklaringer eller veiledning før du sender inn en byggesøknad.

Forhåndskonferanse

For større eller omfattende byggesaker kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig.

En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg der formålet er å avklare innholdet i kommunale planer og andre krav som er relevante for byggeplanene dine. Typiske temaer kan være uklare reguleringsbestemmelser, behov for dispensasjon, krav om ansvarlige foretak eller behov for uttalelser fra andre myndigheter.

Skal kommunen være i stand til å bidra med avklarende informasjon må det foreligge tilstrekkelig kunnskap om tiltaket som planlegges. Dette forutsetter at du som tiltakshaver i forkant av forhåndskonferansen gir kommunen opplysninger om type tiltak, omfang, plassering, bruk osv. Er det øvrige forhold eller problemstillinger du som tiltakshaver ønsker belyst bør dette også komme frem.

Forhåndskonferansen må ikke forveksles med saksbehandling. Det vil ikke bli tatt beslutninger som er bindende for saken videre.

Det føres et kort referat fra forhåndskonferansen. Referatet skal dokumentere de forutsetninger som er lagt til grunn i møtet og danner grunnlag for videre behandling i saken.

Kostnad for en forhåndskonferanse der kommunen skriver referat finner du i kommunens gebyrregulativ (pr. 2023 kroner 6500,-).