Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veivedlikehold

Generelt om tjenesten

Tema

- Trafikk og samferdsel

Beskrivelse

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

Oppgaver kan være:

  • Feiing og renhold
  • Fjerning av søppel
  • Klipping av vegetasjon
  • Rydding i kraftsoner
  • Veioppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de alminnelige erstatningsregler. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt forurensningsloven § 81 Forurensningsmyndighetene og veglova kap. III Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg

Lover

Forurensningsloven
Veglova

Retningslinjer

Instruks for vintervedlikehold av kommunale veger

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Veg, vann og avløp
Telefon:61268100
Epost:postmottak@oyer.kommune.no
Postadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER
Besøksadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER
Åpningstid:kl. 10.00 - 14.30

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-05-31 10:11