Frode Fossbakken åpnet evalueringen med diktet «Leve hele livet», delvis laget av Leni Strømstad. Musikk og filmproduksjon ved prosjektleder Christian Hoff.

Før samlingen hadde hver kommune evaluert opplegget og noen endringer kan det bli for de neste rundene med ABC-en.

På samlingen fikk vi gode og nyttige foredrag av Tor Sætrang (Sør-Østerdalen), Hanne Husaas, Katrine Skjøvaag og Thomas Kirkerud (Oslo kommune), Christian Aubell (PA Consulting) og Morten Lie (Ikomm).

Arbeidskultur og holdninger blant ansatte kan hindre innføring av velferdsteknologi. ABC-deltakerne ser nå at teknologi ikke bare øker tryggheten for brukeren, men også kan gi høyere kvalitet på tjenestene.

Takk for en interessant og lærerik dag!

Frode Fossbakken lese diktet "Leve hele livet".

Evaluering av velferdsteknologiens ABC