Dato:                  7. november 2013

Sted:                  Kommunestyresalen i Lillehammer (Inngang fra Jernbanegata)

Klokkeslett:        14:30 – 16:00

 Program for dagen:

  • Ulike arbeidsgivere i Lillehammerregionen presenterer sin virksomhet, rekrutteringsplaner og behov for kompetanse, samt hvordan finne veier inn i virksomheten.
  • Marianne Berg, HR-sjef ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Lillehammer, vil dele av sine erfaringer som innflytter og hvordan man kan få fotfeste i arbeidsmarkedet
  • Mulighet for mingling med andre, uformelle samtaler med arbeidsgivere og presentasjon av kompetanse og interessefelt

Det vil bli servert kaffe. Velkommen!

Se invitasjonen her: Invitasjon innflyttercafe.