2. - 7.trinn møter til vanlig tid første skoledag (08.45). Det blir samlingsstund i amfiet etter et kort besøk i klasserommene (09.00). 1. trinn møter opp kl.10.00 utenfor 1.trinnsinngangen med påfølgende samling i amfiet med rektor. Vi ønsker alle velkommen til nytt skoleår!