Etter en flott sommer er det nå tid for skolestart for nye 1.klassinger og tidligere elever. Særlig spennende blir det for elevene ved Solvang skole i år, da elevene nå skal inn i nye lokaler.

Informasjon fra hver enkelt skole om skolestart og liknende finner du her.
Øyer kommunes skolesider

Har du spørsmål vedrørende skoleskyss kan du finne god informasjon hos Opplandstrafikk.
Du kan også kontakte skolene direkte eller kommunens skoleskysskontakt.