Leverandører har siden jobbet med å utvikle nye sirkulærløsninger tilpasset behov.
De fem vinnerne presenteres i et fellesarrangement (del I).
 
En grundigere gjennomgang av vinnerkonseptet i Fast track for sirkulær mobilitet i hyttekommuner (Øyer kommune) får vi i etterkant av det nasjonale arrangementet (del II).
 
Dato: 25.mars
Tidspunkt: 13:00-15:00
 
PROGRAM (2 deler)
 
13:00 – 14:00    Del I, Fast Track for sirkulærøkonomi. Presentasjon av 5 løsningsforslag
På dette arrangementet presenterer vi resultatet, møter offentlige virksomheter, virkemiddelapparatet, leverandører og investorer til en diskusjon om veien videre for de nye sirkulærløsningene.                        
 
 
14:10 – 15:00    Del II, Fast track for sirkulær mobilitet i hyttekommuner / regionalt arrangement i Innlandet
 Presentasjon av Ihuga AS, Æra Strategic Innovation og Ecosign Mountain Planners
 Du møter næringsliv, offentlige virksomheter, statlige aktører og politikere som har en intensjon for å finne felles retning i videre samarbeid.  
  Lenke til arrangementet via denne siden. 
  På programmet: 
  •  Betydning for lokalt næringsliv
  •  Statlige aktørers rolle for videre framdrift
  •  Muligheter med teknologi og infrastruktur fra et politisk perspektiv
 
15:00                  Slutt
 
 
 
5 VINNERE 
Sirkulær transport, Øyer kommune, Ihuga AS, Æra Strategic Innovation og Ecosign Mountain Planners
• Sirkulær emballasje, Bærum kommune, Looping AS
Sirkulære gressbaner, Trøndelag Fk m. fl, Green Cleaner,
• Sirkulære skillevegger, Statsbygg, Team TewoFlex, som består av Termowood AS, Made AS og Rambøll
• Bærekraftig energiforsyning langs vei, Statens vegvesen, Ballard Power Systems Norway
 
Kanskje din virksomhet har behov som kan dekkes av noen av disse løsningene? 
Kanskje du ser potensiale i videreutvikling av disse løsningene, og ønsker å investere?
 
BAKGRUNN
Klima- og miljødepartementet finansierer utviklingen av fem prosjekter innen sirkulærøkonomi. 
 
Den ekstraordinære bevilgningen fra regjeringen er et motkonjunkturtiltak i forbindelse med COVID-19-pandemien. Formålet er å fremme aktivitet i næringslivet og grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.
 
25 leverandører har siden september utviklet nye sirkulærløsninger på fem ulike områder. På dette arrangementet presenterer vi resultatet og inviterer offentlige virksomheter, virkemiddelapparatet, leverandører og investorer til en diskusjon om veien videre for de nye sirkulærløsningene.
Fast Track for Sirkulærøkonomi er gjennomført av Leverandørutviklingsprogrammet i samarbeid med DFØ, NHO, KS, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.
 
Les mer om Fast track for sirkulærøkonomi. 
 
VEL MØTT!