Tid: 20.oktober klokka 1000-1400

Sted: Fylkeshuset på Lillehammer, Kirkegata 76

 

På programmet står temaer som

-Hvilke ordninger og prosjekter finnes for å redusere antall drepte og skadde i trafikken?

-Hva forventes av oss nasjonalt, lokalt og av fylkeskommunen?

-Hvordan ser ulykkesutviklingen ut i Innlandet?

-Hva kjennetegner et godt samarbeid v/ Jøri Gytre Horverak

  

Det er Refleksens dag, noe vi selvsagt også markerer.  

 

Seminaret er gratis, men på grunn av begrenset antall plasser og lunsjbestilling, er det bindene på melding til solbraa@tryggtrafikk innen 10.oktober.

 

Arrangementet støttes av Innlandet fylkeskommune og Eika forsikring.