Alle som skrev seg på lista 5. mars har stemmerett. Innen 26. mai er det fremdeles mulig å tegne seg på lista. De som ønsker stemmerett melder fra til 971 01 920, oppgi navn og e-post.

Møtet skal være ute, så ta på godt med klær. Ta med egen stol, kaffe/te på termos og biteti. Møtet arrangeres i samsvar med gjeldende smittevernsregler.

Program:

  • Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen
  • Navn på det nye husflidslaget
  • Vedtekter, normalvedtekter Norges Husflidslag
  • Valg av styre (kandidater er spurt og har svart ja)
  • Budsjett og årsplan
  • Valg av revisor for 2021
  • Valg av valgkomite for 2021