I uke 44 vil Innlandet fylkeskommune sette opp rekkverk på Vestsidevegen for å forbedre trafikksikkerheten. Hafjell maskin melder om at de i hovedsak vil gjennomføre arbeidet med trafikken gående, men med noe redusert framkommelighet.  Arbeidet vil skje fra mandag den 31. oktober og ut uka. Varighet er fra kl.  2100 til kl 0600.
I kortere perioder vil en bli nødt til å stenge vegen helt. 
 
Det vil bli skiltet om redusert fremkommelighet i denne perioden.