Barnehagelokalene preges av lys og luft, og lyse, trivelige farger. Og den preges av utstrakt gjenbruk. Så og si alt av inventar og utstyr er enten gjenbruk etter tidligere Vidarheim skole, eller hentet fra de to nedlagte barnehagene. Et eksempel er garderobene, der knaggrekkene fra skolen fortsatt brukes, supplert med nye støvelholdere (se bilde).

De seks avdelingene i barnehagen har fått navn i samarbeid med Jon Opheim, som er ekspert på både fugle- og blomsternavn med lokal tilhørighet. Avdelingene heter derfor Skogranke (Øyers blomst!), Fossekallen, Konglebiten (en fugl som finnes i Øyerfjellet), Marisko (en orkidé), Huldreblom (en orkidé som finnes sør i Øyer) og Svømmesnipa (en vadefugl som finnes i fjellregionen).

Telefonnummer til Vidarheim barnehage er 61 26 82 30.

Gjenbruk i garderobe.jpg

Store vindusflater.jpg

Leken er i gang.jpg

Uteplass.jpg

Artikkel i GD (du må ha abonnement på GD for å lese den).