Vidarheim barnehage er en kommunal 8-avdelings barnehage med 160 plasser. Vi har barn i alderen 1-6 år. Våre avdelinger er inndelt i alder. 

Barnehagen ligger ca. 2 km nord for Tingberg. Våre lokaler er tilpasset aldersgruppene som bruker bygget i dag og i tillegg til lyse og romslige lokaler har vi egen gymsal med scene og egne verkstedrom i kjelleren. Barnehagen har et flott og variert uteområde. Vi har kort vei til fine turområder i skogen og jordet ved siden av barnehagen benytter vi til aking og ski hele vinteren.

Vidarheim er en Reggio Emilia-inspirert barnehage. Vi legger stor vekt på barns medvirkning gjennom lek, prosjektarbeid, observasjon, refleksjon, barnemøter og lyttende voksne.

Ta kontakt med oss eller kom innom på besøk hvis du vil vite mere om barnehagen.