Vi beklager at det ikke var mulig å se direkte fra kommunestyremøtet torsdag 12.desember 2019. Dette skyldes en teknisk feil.

Denne feilen medførte også at det ikke ble gjort noe opptak som kunne legges ut nå i etterkant av møtet. Vi beklager dette.