Det er nå påvist smitte både blant ansatte og gjester på Gaiastova. Etter samråd med Folkehelseinstituttet anbefaler kommuneoverlegen derfor følgende:

Alle som har vært på besøk på Gaiastova i perioden 22.12 - 27.12 bør ta en koronatest. Man skal unngå sosial kontakt fram til man har fått et negativt testresultat. Dersom du var i følge med andre på Gaiastova bes du om å videreformidle denne informasjonen til dem du var sammen med. Dersom du har symptomer (også veldig milde) bør man teste seg så fort som mulig.

Alle personer som var på besøk på Gaiastova 28.12. settes i karantene. Dersom du var i følge med andre bes du om å videreformidle denne informasjonen til dem du var sammen med. Karantenen gjelder til 07.01.2021. Alle som settes i karantene bes melde ifra om dette til sin bostedskommune. Alle som var på Gaiastova 28.12 bør ta koronatest. Denne testen bør tas 5-7 dager etter besøket, altså andre, tredje eller fjerde januar.

Her er lenke for oppmelding til testing i Lillehammer. https://helseboka.app/helseboka/booking/staff/63810
Man kan også teste seg i egen bostedskommune.