Å være hjemme er ikke tryggest for alle: Invitasjon til webinar om fosterhjem 3. juni

Når alle blir bedt om å holde seg hjemme, må mange barn og unge bruke mer tid der de føler seg minst trygge. Akkurat nå er det flere barn i Oppland som venter på et nytt hjem. Er det hos deg?

Onsdag 3. juni kl 20.00 er du velkommen på vårt digitale møte (webinar) om fosterhjem. Webinaret holdes av en rådgiver fra Fosterhjemstjenesten og en fostermor, og du får vite mer om hva det vil si å være fosterhjem.

Vi trenger deg som er trygg og utholdende i evnen til å gi kjærlighet. Deg som våger å gå inn i noe du ikke helt vet hvordan blir, vitende om at det er verdt det fordi du kan gjøre en uvurderlig forskjell i et barns liv. Har du rom for én til?

Meld deg på webinaret 3. juni 2020 ved å klikke på denne linken: https://bufetatost-webinar.appex.no/

Webinaret er helt uforpliktende, og du binder deg ikke til noe ved å delta.

DIGITALT SOMMERKURS FOR DEG SOM VIL BLI FOSTERHJEM

Vi tilbyr digitalt sommerkurs for deg som vil bli fosterhjem

Vi holder digitalt sommerkurs 21. –26. juni. Se mer om kurset og meld din interesse i denne linken: PRIDE sommerkurs.

Vi trenger deg som er trygg og utholdende i evnen til å gi kjærlighet. Som våger å gå inn i noe du ikke helt vet hvordan blir, vitende om at det er verdt det fordi du kan gjøre en uvurderlig forskjell i et barns liv.

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten i Oppland hvis du kan hjelpe eller meld din interesse for kurset i linken ovenfor.

tlf.: 466 16 610 I ft.ost.oppland@bufetat.no I www.fosterhjem.no/oppland

Fosterhjem Bufetat