Tretten Ysteri, opprinnelig Tretten Dampmeieri, lå i Stav 1902-1929, ny bygning tatt i bruk 1929/31. Ysteriet var i drift fram til 1976, da Felleskjerningen (smørproduksjon)  overtok lokalene og holdt til der fram til 2003.

Tirsdag 23. april 1940 var det lagret mange dyrebare gjenstander som ble flyttet fra Maihaugen til kjelleren. Disse ble ikke ødelagt selv om bygningen ble skutt i brann og delvis ødelagt under krigshandlingene.

Formo
Sersjant Peder Ravnum (1821-1905), militær befalingsmann på Mælumsvollen, kjøpte i 1848 tomt av Jøger Gudbrandsen Mo og satte opp hus i Formo. Øvre Formo blir solgt til Tretten Dampysteri i 1924.

Formo besto opprinnelig av flere bygninger, Nordre- og Søndre Formo.  ­Telefonsentralen var i Nordre Formo fra 1896 til huset brant ned i 1940. Telefonsentralen ble da flyttet til Søndre Formo. Sentralen ble lagt ned i 1969. Nordre Formo var poståpneri til 1894 da jernbanen og stasjonen kom i drift.

Samvirkelaget
I februar 1916 var det klare planer for et samvirkelag, og Tretten ­Samvirkelag startet i Fossbergbygningen i Stav i 1917. Tretten Samvirkelag kom i egen bygning fra 1930 vis a vis dagens beliggenhet. Den brant under krigshandlingene 23.4.1940. Butikken flyttet i juni inn i Fonstad­bygningen på Stavsplassen, der de holdt til mens de bygde nytt. Den 7. mars 1942 kom handelen i gang i nye lokaler på utsida av riksvegen, dagens ­beliggenhet.

Verkstedet til Ivar Bræin var i et lite hus som sto vis a vis dagens ­Samvirkelag. Det kom i drift våren 1945. I 1949 byggde han nytt verksted nedenfor Samvirkelaget. Det ble tatt i bruk 50-51.

Knut Stalsberg drev fra omkring 1950 lastebiltransport og drosjevirksomhet fra Sør Trettenvegen 1.

Hansenkafeen (Fredheim)
Huset bygd i 1950-1951 av Odd og Mari Hansen og Kåre og Inger Hansen. Inger og Mari åpnet kafé i søre delen av lokalet, og drev den sammen i mange år. Mari startet i 1962/63  blomsterbutkk, mens Inger fortsatt kafé­driften. Kafeen ble lagt ned i 1966/67.

Elektriker Reidar Blomberg startet elektrisk forretning i 1952-1953 i nordre del. Thor og  Alvild Cock overtok forretningen på 50-tallet. Sverre Kleiven Gausdal hadde  musikkforretning med plater og instrumenter her en ­periode. ­Andreassen Blomster på Lillehammer overtok i 1982 og sluttet i 1989. Elin Hagen startet Tretten Frisørsalong her i 1987 og kjøpte huset i 2005.