Ansvar

Behandlingsansvarlig: Øyer kommune.
Databehandler: Øyer kommune og systemleverandører.

Kommunen er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres via nettstedet www.oyer.kommune.no, og tilhørende digitale publikumstjenester.

Databehandleravtaler mellom Øyer kommune og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles og oppbevares. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Elektroniske skjema og digitale tjenester

Når du fyller ut digitale skjema eller benytter deg av innloggede tjenester vil personopplysningene dine, som for ekesmpel navn eller telefonummer, bli registrert av kommunen. Informasjonen som blir sendt inn vil bli behandlet som fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet. Øyer kommune jobber med skreddersydde personvernerklæringer knyttet opp mot det enkelte tjenesteområde.

Opplysningene vil være tilgjengelig for saksbehandlende enhet i Øyer kommune, og benyttes til sakens opprinnelige formål. Avsluttede saker vil være tilgjengelig i kommunens sentrale arkiv.

E-post til Øyer kommune

Når du sender oss e-post, vurderer vi om den skal journalføres eller ikke. Dersom den journalføres, registreres den i vårt arkivsystem. i henhold til norsk lovverk.
Henvendelser du sender oss via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som www.oyer.kommune.no. Øyer kommune bruker ikke cookies til å generere statistikk ut over webststatistikk, se beskrevet i eget punkt. Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Innsamlede opplysninger om deg

Du kan få innsyn i alle opplysningene som Øyer kommune har registrert om deg, dersom du ber om det. Dersom opplysningene ikke er korrekte eller relevante, kan du be om at de rettes eller slettes. Norsk lovverk vil deretter avgjøre hva som kan bli slettet.

Innsamling av web-statistikk

Vi ønsker at du som besøkende på nettsidene våre skal finne det du er ute etter raskest mulig. For å lage og vedlikeholde et brukerrettet nettsted er vi avhengige av å kunne analysere brukermønsteret til dem som bruker sidene våre. Vi samler derfor inn ikke-sporbare opplysninger om besøkende på www.oyer.kommune.no, for å forbedre nettstedet.

Eksempel på hva statistikken gir svar på er; antall og type søk, hvor lenge besøket varer, hvilke nettlesere som blir brukt osv. Opplysningene blir anonymisert og kan ikke spores tilbake til den enkelte bruker.    

Sikkert nettsted

Øyer kommune benytter HTTPS for å sikre våre nettløsninger mot hacking. HTTPS gjør at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettleseren i din datamaskin / mobile enhet og serveren som driver nettstedet.

Personvernombud

Etter ny personvernlov fra 2018 må alle offentlige virksomheter ha et personvernombud. Kommunene Gausdal, Øyer, Ringebu og Lillehammer har ett felles personvernombud. Oppgaven til personvernombudet er å jobbe for å unngå krenkelse av personvernet både overfor ansatte og innbyggere. Virksomheten skal rette eller slette opplysninger om deg når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige.

​Kontaktinformasjon:
Personvernombudet
Christoph Køsling
​Telefon: 948 20 460

Lillehammer kommune
Postboks 986
​2626 Lillehammer 

 

På datatilsynets nettsider kan du lese mer om ny personvernlov og personvernombud.