Brann
Nødnummer: 110 

Lillehammer Region brannvesen, LRBV
Vakthavende brannmester Lillehammer brannstasjon: 957 91 456
Vakthavende brannsjef for både Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner: 907 71 110
Besøksadresse: Lars Skrefsrudsgate 6, 2615 Lillehammer


Politi
Nødnummer: 112

Gudbrandsdal Politikammer
Telefon: 02800

Besøksadresse: Storgata 129, 2615 Lillehammer


Ambulanse
Nødnummer: 113

Legevakt Sykehuset Innlandet HF Lillehammer
Telefon: 116117

Besøksadresse: Anders Sandvigsgt.17, 2609 Lillehammer 
 


Beredskapsansvarlig Øyer kommune

Ådne Bakke

Mob: 970 70 085


Andre viktige telefonnumre og vakttelefoner

Vakttelefon Veg, vann og avløp - 975 84 240

Tannlege Øyer - 61 26 59 90

Øyer legekontor -  61 24 71 00

Tretten legekontor - 61 26 82 00

Legevakt og Tannlegevakt (Lillehammer) - 116117

Veterinærvakta - 61 27 65 14

Øyer helsehus, langtidsavdelingen: 61 05 61 03 / 61 05 61 13

Øyer helsehus, korttidsavdelingen: 61 05 61 32

Øyer helsehus, skjermet avdeling: 61 05 61 02 / 61 05 61 12