Fra og med 27.mai kan kommunene selv beslutte om de skal gå over til grønt nivå i trafikklysmodellen for barnehage, grunnskole og SFO. Forutsetningen for å gå over til grønt nivå, er at kommunen har lite smitte over tid, god testkapasitet og løpende oversikt over antall smittetilfeller. Kommunen må også ha en plan for rask oppskalering til gult eller rødt tiltaksnivå.

Det er besluttet at barnehage, SFO og grunnskole i Øyer går til grønt tiltaksnivå fra og med mandag 31.mai dersom ikke noe uforutsett skjer. Smittesituasjonen i kommunen er oversiktlig og det er derfor ingen smittevernfaglig grunn til at barnehage, SFO og grunnskole skal være på gult nivå. Dette er i tråd med strategien om at barn og unge skal ha lavest mulig tiltaksbyrde.

Barnehagene og skolene har gjort en stor innsats med å innrette seg etter smittevernreglene, og det kan selvfølgelig være rutiner som de ønsker å fortsette med. Det som er viktig for oss er at det nå er mulig å normalisere hverdagen mer i skolene og barnehagene, og at barn og unge nå ikke blir pålagt unødvendig strenge restriksjoner.

Grønt nivå betyr blant annet at det kan være vanlig organisering av klasser og grupper. Kohortene utgår, og barn og elever kan være sammen på tvers av avdelinger, klasser og trinn. Men det vil fortsatt være smitteverntiltak. Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen, det skal være god hygiene og normalt renhold, og man skal fortsatt unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming. Ansatte er fortsatt anbefalt å holde avstand til andre ansatte.

Det er satt i verk strenge tiltak i kommunene sør for oss og smittesituasjonen i Ringsaker, Hamar og omegn følges nøye. Dersom det blir økt smittepress i våre kommuner vil tiltaksnivået igjen kunne endres.