Øyer kommune har den siste tiden mottatt mange henvendelser når det gjelder bosetting på hytter. Vi har derfor laget et informasjonsskriv om kriterier for bosetting, veiledning om søknadsprosess og behandlingsforløp i kommunen.

Informasjonsskriv finner du her.