Tid: Torsdag 30. november 2017 kl. 18.00-20.00

Sted: Øyer folkebibliotek

Her vil du treffe oss som jobber i psykisk helse- og rusarbeid i Øyer. Du vil få informasjon om tjenesten vår og tilbudet vi har.

Vi tar gjerne imot innspill for å kunne utvikle tjenesten vår videre.

Det vil bli enkel servering.

Kontaktpersoner: Eli Botterud Stalenget tlf. 991 09 992 og Linda Stuksrud tlf. 915 55 061.