Ole Stenens veg (ny veg mellom Kongsvegen og Sørbygdsvegen) åpnes fredag den 24.02.2023, kl. 10.00
Åpning skjer ved ordfører og foregår nederst i Ole Stenens veg, ved kryss mot Furuvegen.
 
Etter åpning av ny veg, vil det bli nytt kjøremønster hvor Haugsgutua blir stengt for gjennomkjøring for tyngre kjøretøyer og Gamlevegen mellom Trodal og Furuvegen blir stengt for all gjennomkjøring.