Tretten legekontor vil være åpent:

22.12 fra kl. 08:00- 15:00

23.12 fra kl. 08:00- 15:00

24.12 fra kl. 08:00- 12:00

28.12 fra kl. 08:00- 15:00

Øyer legekontor vil være åpent:

28.12 fra kl. 08:00-15:00

29.12 fra kl. 08:00- 15:00

30.12 fra kl. 08:00- 15:00

31.12 fra kl. 08:00- 12:00

Tretten legekontor tlf. 61 26 82 00

Øyer legekontor tlf. 61 24 71 00

Ved behov for hjelp utenom våre åpningstider, kontakt legevakt på tlf. 116 117