Med hjemmel i vegtrafikkloven §7, innføres det aksellastrestriksjoner på kommunale veger fra tirsdag 07.04.15 kl. 07.00, med unntak for melkebil, renovasjonsbil og rutegående persontransport. Aksellast i teleløsningsperioden er 6 tonn, med unntak av Kv Aasletta- Korsen-Nermo/xFv361, Industrivegen, Lågenvegen og Kv Bådstø – Stav 10 tonn.

Kv Kjørkjebakken på Tretten unntas fra restriksjonene hvor aksellast er BkT8.

Restriksjonene gjelder inntil de blir opphevet ved ny annonse. Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting.

Unntak for viktige transporter gjelder som tidligere (se Vegliste for 2005). Dispensasjon for delbar last vil ikke bli gitt. Søknad om dispensasjon sendes Statens vegvesen, region øst, fax nr 61 27 10 02. Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til Øyer kommune i tlf. 61 26 81 00 eller Vegtrafikksentralen i tlf. 175.