Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7, innføres det aksellastrestriksjoner på kommunale veger fra torsdag 05.04.19 kl. 07.00, med unntak for melkebil, renovasjonsbil, rutegående persontransport og akutt vegvedlikehold.

Aksellast i teleløsningsperioden er 6 tonn, med unntak av Kv Aasletta- Korsen-Nermo/Fv361, Industrivegen, Lågenvegen og Kv Bådstø – Stav (10 tonn). 
Restriksjonene gjelder inntil de blir opphevet ved ny annonse.

Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting.


Dispensasjon for delbar last vil ikke bli gitt.

Søknad om dispensasjon sendes Statens vegvesen, region øst. Søknad sendes på www.vegvesen.no (Vegsak), for nærmere opplysninger tlf. 02030 (Sentralbord) 
Opplysninger for øvrig kan fås ved henvendelse til Øyer kommune i tlf. 61 26 81 00 eller Vegtrafikksentralen i tlf. 175.