Øyer og Tretten Frivillighetssentral, ordfører og Øyer Eldreråd arrangerer aktivitetsdag for eldre i kommunen den 10.mai kl 12.30.

I år går turen fra Rustberg Camping. Vi følger den gamle Kongeveien til Skarsmoen gård.

Der blir det kaffe med biteti, allsang mm.

Retur går tilbake til Rustberg hvor det blir pause med isservering.

De sprekeste kan ta turen opp til Høgberget på tilbaketuren.