Like ved Gudbrandsdalsleden på Ensby i Øyer er tradisjonshåndverker Meik Weidner fra Weidner AS endelig på plass på den flotte utkikkstomta hvor pilegrimsledens andre Pilegrimsbu kommer. Meik har lang erfaring fra både tørrmuring og tømrerfaget og tar personlig byggeprosessen fra start til slutt, i godt samarbeid med Nasjonalt Pilegrimssenter og Regionalt Pilegrimssenter Dale-Gudbrand. Det vil bli benyttet tradisjonelle byggeteknikker i oppsettet av Pilegrimsbua og byggematerialene består av lokal skifer og treverk, i tillegg til gjenbruksmaterialer. Alt dette tradisjonelle og stødige kommer i fin blanding med innovative, moderne løsninger og et spennende design.
 
Pilegrimsbua blir den andre i sitt slag og er et resultat av Servicebuprosjektet, som er et bærekrafts og infrastrukturprosjekt i regi av Nasjonalt Pilegrimssenter, med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB. Prosjektet tar sikte på å bedre infrastrukturen langs landets mest trafikkerte led, Gudbrandsdalsleden, ved å sette opp miljøvennlige stoppesteder for å møte et økende problem med forsøpling som følge av økt trafikk. Å vise frem tradisjonshåndverk og finne innovative, miljøvennlige løsninger er også viktige elementer i prosjektet. Prosjektets aller første Pilegrimsbu ble åpnet av Statsforvalter Knut Storberget på pilegrimsledens dag 6. juni i Stange, og er allerede blitt et populært innslag lags leden, både som lokalt turmål og for passerende pilegrimer.
 
Alle buene bygges etter samme mal, men med lokale tilpasninger. Pilegrimsbua i Øyer skal som sin forgjenger tilby vandrerne både toalett, vann, informasjon, wifi og strøm til å lade gps og mobil. Det blir også sitteplasser under tak for et kjærkomment pust i bakken.
 
Følg med på pilegrimsleden.no for oppdateringer om prosjektet, her kommer det også snart informasjon om nytt kurs i tørrmuring.