Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Digitale ferdigheter er derfor en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Grunnskolen sitt oppdrag går ut på å forberede elevene til å mestre samfunnet. Målsetningen ved at Øyerskolen tar i bruk iPad i undervisningen er å øke elevenes motivasjon og mestring, gi bedre tilpasset opplæring, samt å bedre elevenes kompetanse i de grunnleggende ferdighetene.

 

Siden drift og kjøp av PCer er vesentlig dyrere enn iPad, vil ikke skolene få høyere utgifter til IKT enn de har i dag.