Bufetat, region øst inviterer kommuner, samarbeidspartnere og andre interesserte til barnevernmessen 2021. Her setter vi barnevernsreformen og det statlige tilbudet fra 2022 i fokus.

Målet med det heldigitale arrangementet er å gi kommunene et godt bilde av hva de kan og skal forvente av tjenester fra det statlige barnevernet ved iverksetting av barnevernsreformen fra 1. januar 2022.

Dette er primært et arrangement for kommuner og samarbeidspartnere i Bufetat, region øst, men arrangementet er åpent for deltakelse fra alle som ønsker oppdatert informasjon om barnevernsreformen, og reformens konsekvenser for kommunene og Bufetat. Vi byr på et spennende og innholdsrikt program og inviterer til dialog og spørsmål underveis.
 
Arrangementet er gratis.

Program.
Påmelding og mer informasjon


Spørsmål om arrangementet?

Kontakt senior kommunikasjonsrådgiver i Bufetat, region øst, Sunniva Christophersen Haugen, på telefon +47 93295637 eller e-post: sunniva.haugen@bufetat.no​.