I forbindelse med kommunedelplan Øyer Sør vil det fra nå og en tid fremover foregå befaring langs bekker og vassdrag. Oppdraget utføres av Norconsult på vegne av Øyer Kommune. 

Ved spørsmål vennligst ta kontakt med servicetorget Øyer Kommune tlf. 61 26 81 00 eller postmottak@oyer.kommune.no