Restaureringen går etter planen og Henning Olstad fra Norsk Håndverk orienterte om arbeidet fra begynnelsen til i dag.

Kjell Andresen fra Riksantikvaren hadde historiske betraktninger og kirkeverge Berit Sundli supplerte for ca. 60 interesserte tilhørere.

Det er et imponerende håndverk som blir utført, og takket være godt samarbeide mellom Riksantikvaren, håndverkere, kirken og Øyer kommune blir kostnadene betydelige rimeligere enn først antatt. Vi ser frem til åpningen i september dette året. Henning Olstad garanterte at kirken vil stå i minst 300 år til.

Stor takk og ros til Historielaget for initiativet. Bygdefolk bør ta seg en tur innom kirken og se på restaureringsarbeidet.

Tretten kirke - befaring.jpg
Foto: Mari Botterud