Vi anbefaler lån av e-bøker, BookBites.

For mer informasjon og hjelp til BookBites, send mail astrid.stuve@oyer.kommune.no, eller ring  95 12 94 08, telefontid hverdager klokka 10-12.00.