Informasjon og søknadsskjema finner du her: https://husbanken.no/person/bostotte/stromtilskudd/