Stortinget har endret bostøtteordningen noe på grunn av koronapandemien. De har besluttet å øke bostøtten i perioden april til oktober 2020. Dette betyr to ting:

1. Du som mottar bostøtte i dag og som har høye boutgifter, vil få omkring 600 kroner mer i bostøtte per måned ut oktober.
2. Inntektsgrensene har blitt høyere, slik at flere kan søke om bostøtte

Du kan lese mer om bostøtteordningen her: Husbanken - bostøtte