Prisen er, i likhet med den tidligere Omtankeprisen, tuftet på Copps verdier: innflytelse, omtanke, ærlighet, nytenkende og vår kjerneverdi «tiltro til egenarten».
Dette er en årlig pris på kr 50.000,- som deles ut til en verdig kandidat i Coop Innlandets region. 

Coop Innlandet Prisen kan deles ut til personer, lag, foreninger, skoler/skoleklasser eller lignende som oppfyller et eller flere av følgende kriterier:

•       Er aktiv i å bevare og utvikle nærmiljø i forhold til aktiviteter, trivsel og miljø

•       Viser omtanke for andre mennesker på en særskilt måte

•       Bidrar gjennom sitt engasjement for bærekraft til en positiv forskjell

•       Er en inspirasjon for andre innen bærekraft


Kandidatforslag sendes til innlandet.organisasjon@coop.no med begrunnelse og kontaktinfo til forslagsstiller.
Frist for å melde inn forslag er 31.10.21.

Les mer om prisen her.