Tid for å finne kandidater til årets Demenspris, og vi oppfordrer dere til å tenke på verdige kandidater til demensprisen 2020. Har dere forslag så send oss en kort begrunnelse på hvorfor dere mener at vedkommende bør få prisen. Det er mange som fortjener denne hederen, og tips fra oss er:

  1. Demenssyke og pårørende som bidrar til større åpenhet om sykdommen.
  2. Ansatte i kommunen som gjør en ekstra innsats utover det som forventes i deres jobb innen Pleie- og omsorgssektoren.
  3. Andre som i forbindelse med sin jobb gjør en innsats for målgruppen, det være seg alt fra forskning, behandling, informasjonsarbeid m.m.
  4. Privatpersoner som i form av naboskap/vennskap/familiebånd stiller opp for å hjelpe demenssyke og deres pårørende.

Frist for innsendelse av forslag er 1.mars og sendes på mail til hedop@nasjonalforeningen.no eller i post til: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kornsilovegen 54, 2316 Hamar

Kriterier for tildeling av Nasjonalforeningen for folkehelsen sin demenspris:

Det kan årlig deles ut en Demenspris i hvert fylke i regi av Nasjonalforeningens fylkeslag. Fylkeslagene finner frem til en priskandidat og kan innhente tips og søknader til prisen ved å offentliggjøre kriterier for tildelingen.

Demensprisen skal gå til en ”hverdagshelt” og kan være en enkeltperson, en gruppe mennesker eller en enhet som for eksempel en institusjon, et dagsenter eller en avdeling.

Demensprisen er en honnør til en innsats utenom det vanlige. Det kan være enkeltindivider som gjør et stort uformelt og frivillig arbeid i det stille, eller offentlig virksomhet som gjennom sitt virke fremviser nytenkning og engasjement på en respektfull og inkluderende måte som kommer både demenssyke og pårørende til gode, for eksempel et dagtilbud eller en sykehjemsavdeling tilrettelagt for personer med demens.

Tillitsvalgte i Nasjonalforeningens lokallag kan ikke tildeles prisen. Disse bør isteden vurderes i forhold til organisasjonens egne hedersbevisninger.

Demensprisen deles ut hvert år i forbindelse med Alzheimerdagen. I Hedmark vil Alzeimerdagen 2020 bli markert torsdag 17.september, og i Oppland vil den bli markert 21.september. Invitasjon og program vil bli sendt ut i mai. Demensprisen er en litografi av kunstneren Inger Dale og illustrerer Inger Marie Solbergs dikt ”Grågåsplogen”.