Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding som tar utgangspunkt i utfordringer i skolehverdagen på 5. - 10. trinn. Meldingen skal se på hvordan vi kan bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling, for eksempel ved å legge bedre til rette for at skolen blir mer praktisk og variert.

Øyer kommune er plukket ut som dialogkommune etter anbefaling fra Statsforvalteren og KS. De har plukket ut kommuner som for eksempel har erfaring med et bredt samarbeid og dialog om kvalitetsutvikling i skolen, eller kommuner som har hatt satt inn tiltak som har hatt god effekt. Vi setter stor pris på at vi er valgt ut til å bidra i dette arbeidet.

Idag fikk vi besøk av Kunnskapsdepartementet som fikk høre mer om blant annet disse temaene:

  • Åpen skole
  • Samarbeid med kommunens næringsliv
  • Helseprosjekt, Link til livet, og programmering på Solvang skole
  • Kunsten å lære (KÅL) og utesvømming på Aurvoll skole
  • Alternative læringsarenaer og annerledesdager på Øyer ungdomsskole, inkludert dans, ball og avslutningsforestilling

Til slutt fikk vi vist fram litt av det fine uteområdet på Øyer ungdomsskole.

Takk til alle som bidro til møtet i dag, både rektorer, lærere, helsesykepleiere og elever. Vi er glade og stolte over å få fortelle og vise fram det gode arbeidet på skolene våre.