Møtet gjennomføres digitalt via internett. Trykk på linken her når møtet starter, så er du med: Til digitalt folkemøte

Linken aktiveres 28. april 2020. Velkommen!

Gi dine innspill til nye E6!
Mer detaljert informasjon og mulighet for å gi innspill til planen finner du her: Asplan Viak