I tillegg er det sendt adressert til hjemmelshavere som bor utenfor kommunen.

Infomasjon om eiendomsskatt finner du her: Informasjonsskriv eiendomsskatt