Antall stemmeberettige er: 3798

Parti Forhåndsstemmer Valgting  Sent innkomne Totalt    
Alliansen  3  0    3
Arbeiderpartiet  317  755    8  1080
Demokratene i Norge  1  6    1  8
Fremskrittspartiet  80  133    1  214
Helsepartiet  2  8    10
Høyre  158  263    5  426
Kristlig Folkeparti  24  59    83
Kystpartiet  0  0    0
Liberalistene  3  4    7
Miljøpartiet De Grønne  35  32    1  68
Partiet De Kristne  0  2    2
Pensjonistpartiet  1  3    4
Rødt  11  20    1  32
Senterpartiet  204  633    7  844
Sosialistisk Venstreparti  39  79    118
Venstre  24  44    1  69
Blank stemme  4  13    17