Søknadsfris 30. oktober. Flere opplysninger om tilskuddsordningen finner du her.