Det er venta opp mot 100 millimeter nedbør i løpet av mandag og tirsdag og det er sendt ut farevarsel på rødt nivå for hele fylket. Innbyggere oppfordres til å gjøre nødvendige tiltak for å være forberedt på nedbøren som er varslet. 

Det er viktig at alle holder seg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen samt holder seg unna bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring. Stikkrenner, kummer og andre vannveier bør holdes fri for grus, søppel, kvist og løv. Viktig å flytte verdier bort fra vassdrag.

Innbyggere bes om å varsle kommunen ved eventuelle hendelser på: Vakttelefonen - 97 58 42 40.

Her kan du lese mer om varselet og hvordan en skal forholde seg: 

Flomfare: Flom- og jordskredvarsel | Varsom.no
Jord- og flomskredfare: Flom- og jordskredvarsel | Varsom.no

Det er ventet ekstremt mye nedbør i deler av Sør-Norge. Ta forholdsregler og følg råd fra myndighetene. Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig. Mer informasjon her: https://www.yr.no/nb/ekstrem/hans 

Extremely heavy rain is expected in parts of South Norway. Take precautions and follow the advice from emergency authorities! Carefully consider whether the journey is necessary. Information in English: https://www.yr.no/en/extreme/hans