Alle pasienter som har hatt Alexander Løvdahl som fastlege har nå mottatt et brev fra Helfo, med beskjed om at "du er plassert på en fastlegeliste som for tiden er uten fast lege. *** Legekontoret er: Øyer og Tretten Legekontor".

Ingvill Marie Teigen er vikar på denne fastlegelisten. Det vil si at alle som tidligere hadde Alexander Løvdahl som fastlege vil nå følges opp av Ingvill Marie Teigen.

Hun har kontor på Tretten Legekontor som tidligere, grunnen til at adressen og telefonnummer til Øyer Legekontor er oppgitt i brevet er at disse to legekontorene har felles database hos Helfo. Dette er et standardbrev som sendes ut fra Helfo.

Oppsummert:

Dere som har fått brev fra Helfo om at dere "er plassert på en fastlegeliste som for tiden er uten fast lege" har vikar Ingvill Marie Teigen som fastlege.

v/ Tretten Legekontor

Kjørkjebakken 9

2635 Tretten

Tlf: 61 26 82 00

Vi jobber med en permanent løsning, mer info om dette vil komme.