Søndag 26. juli var det klart for vigsling av fjellalteret på Åstkjørkja.

Vigslingen av fjellalteret var det Biskop Solveig Fiske som sto for. Det ble avholdt messe ved sogneprest Øyvind Sagedal for de nær 70 fremmøtte i et litt surt sommervær.

Alteret har Egil Rindal og Arne Mæhlum funnet, og brakt på plass. Alteret har 5 kors på toppen, disse er det Kjell Bjørner Sletten gravert inn, og det er Kunstneren Borgny Svalastog som har utformet korsene.

På varden har Håkon Tande festet et egenprodusert kors,  etter messen  fortalte han historien om Åstkjørkja.

Øyer og Tretten kirkelige råd serverte kirkekaffe med hjemmebakte kaker. Det smakte fortreffelig,  vi var enige om at det ble en svært minnerik vigsling av det andre fjellalteret i Øyer, det første vigslet biskop Solveig på Lyngkampen for to år siden.

Ordfører Mari Botterud overrakte gave til biskopen på vegne av kommunen og fellsrådet, en pute med geiteskinn og bilde av Åstkjørkja. Puta er produsert av en av de «Kreative Kvinnfolk», Reidun Amundsen.

 

Foto v/Mari Botterud