Informasjon om

  • ansvarsforhold
  • hva kommunen har gjort
  • hva den enkelte grunneier selv kan og bør gjøre for å forebygge skade
  • erstatningeordninger

Dette kan du lese mer om her

Informasjonen i papirformat kan hentes på Servicetorget på Rådhuset.