Forbudet gjelder i hele kommunen og omfatter alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av skogmark. Forbudet omfatter også alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

Forbudet mot åpen ild i skog og mark gjelder i tidsrommet 15. april til 15. september.

Les mer på hos Fylkesmannen i Oppland: Stor skogbrannfare i Oppland