Du behøver ikke å forhåndsstemme i den kommunen du bor i. Stemmer du i en "fremmed" kommune vil forhåndsstemmen bli sendt til den kommunen der du er manntallsført.

Det er en fordel, men ingen plikt, at du medbringer valgkortet du har fått tilsendt fra kommunen.

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottakeren skal legitimere seg. En annen person i valglokalet kan ikke gå god for eller bekrefte velgerens identitet. Du bør derfor ha med deg legitimasjon som må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på slik legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.
 
Her kan du forhåndsstemme:
Øyer kommunes servicetorg, Kongsvegen 325, i perioden 10.08.2017 - 08.09.2017, mellom kl. 08.00 og 15.00.
 
I tillegg er det åpent for forhåndsstemming  lørdag 02.09.2017 fra kl. 11.00 - 14.00 og torsdag 07.09.2017 fra kl. 08.00 - 20.00.
 
 
Forhåndsstemmegiving på institusjoner
Det vil bli avholdt egen forhåndsstemmegiving på Bakketun bosenter og på Øyer helsehus. Da vil valgfunksjonærer oppsøke institusjonen og avholde forhåndsstemmegiving der.
Ved forhåndsstemmegiving på institusjon kan kravet om legitimasjon erstattes av at en ansatt som har legitimert seg bekrefter velgerens identitet. Andre stemmeberettige kan også avgi stemme ved institusjoner.
 
Sted Ukedager Tidsrom
Øyer helsehus   mandag 4.september  10.00 - 12.00
Bakketun bosenter  mandag 4.september  13.00 - 15.00
 
 
 
Ambulerende stemmegiving
Velger som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme, kan etter søknad til valgstyret få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.
Ambulerende stemmemotak foregår fra tirsdag 5.september til og med torsdag 7. september. Frist for søknad: fredag 1.september 2017.