Status for skolene i Øyer kommune per fredag 17.12:

På grunn av høyt fravær av ansatte er vi nødt til å gjøre noen grep for å sikre god nok bemanning de siste skoledagene fram mot jul. Målet vårt er å sikre mest mulig tilstedeværelse innenfor den bemanningssituasjonen vi har i skolene nå, men vi ser oss nødt til å ha hjemmeundervisning for noen trinn.

Flere klassetrinn enn de som er opplyst om under kan også bli berørt på kort varsel, foresatte vil bli varslet direkte fra skolen om dette.

Per fredag 17.12.21  klokka 13:00 er status som følger:

Solvang skole:

Hjemmeundervisning for hele skolen siste skoledag før jul 17.desember.

Aurvoll skole:

Hjemmeundervisning for 4. trinn fredag 17.desember. 

Hjemmeundervisning for 6. og 7.trinn mandag 20.desember og tirsdag 21.desember.

 

Øyer ungdomsskole:

Ordinær siste skoledag før jul fredag 17.desember