FRIVILLIG LUNSJ (DUGURD)

Fredag 3. august kl. 1200

Øyer Bibliotek i Øyer

Velkommen til frivillig lunsj (dugurd)

Vi starter opp igjen etter sommerferien

Vi tar en prat og litt mat over en kaffekopp og har det litt sosialt.

Vi veksler erfaringer.

Klarer vi å få til en parsellhage i Øyer. Vi har fått på plass egnet areal. Vi trenger et

par stykker som kan «drifte».

Utstyrsbank for fritidsutstyr. Lokaler er på plass iløpet av denne måned. Har vi

frivillige som vil være medpå å bemanne utstyrsbanken?

Svømme undervisning for innvandrere: Har vi noen som kan bidra her?

Norsktrening i sammarbeid med Røde Kors: Anne Lynn trenger en makker.

Frivilligsentralen har behov for:

Besøksvenner.

Aktivitetsvenner for personer med demens.

Ledsagere som kan bistå beboere på Bakketun og Øyer Helsehus til butikk, lege og

andre erender.

Hvis du kjenner noen som kanskje vil være med som frivillig eller bare vil høre

så be de med på dugurd.

Frivillig lunsjen/dugurden bruker vi som en sosial arena og for å bli bedre kjent

med hverandre samt føler at vi er FRIVILLIG TEAMET her i bygda.

VELKOMMEN

Trond Erik, Karen-Inger og Astrid