BUA Øyer

Vi tar en prat og litt mat over en kaffekopp og har det litt sosialt.

Vi veksler erfaringer.

Utstyrsbank BUA for fritidsutstyr. Lokaler og finansiering er på plass. Har vi frivillige som vil være med på å bemanne utstyrs banken? Aktivitets koordinator Hilde Odden Rom og jeg informerer og svarer på spørsmål.

Frivilligsentralen har behov for:

  • Besøksvenner.
  • Aktivitetsvenner for personer med demens.
  • Ledsagere som kan bistå beboere på Bakketun og Øyer Helsehus til butikk, lege og andre ærender.

 

Hvis du kjenner noen som kanskje vil være med som frivillig eller bare vil høre, så be de med på dugurd.

Frivillig lunsjen/dugurden bruker vi som en sosial arena og for å bli bedre kjent med hverandre samt føler at vi er FRIVILLIG TEAMET her i bygda.

 

VELKOMMEN!

Trond Erik, Karen-Inger og Astrid.